Nasze usługi

IRIS Telecommunication Poland Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem wysokiej jakości usług w zakresie projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i modernizacji szerokopasmowych (FTTH) oraz mobilnych (LTTH, GSM) sieci telekomunikacyjnych na terenie całego kraju.

W ramach realizacji procesu projektowo-budowlanego, nasza spółka zapewnia obsługę szeroko pojętego procesu formalno-prawnego związanego z:

  • przygotowaniem dokumentacji projektowej i budowlanej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,

  • negocjowaniem warunków oraz zdobywaniem zezwoleń na użytkowanie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej,

  • kompletowaniem zgód i warunków technicznych od właścicieli gruntów, budynków oraz gestorów sieci,

  • uzyskiwaniem pozwoleń budowlanych.

 

 

 

Naszymi głównymi partnerami globalnymi są firmy NOKIA Solutions and Networks Sp. z o.o. oraz Alcatel-Lucent
Polska Sp. z o.o.