Poznaj IRIS Telecommunication

IRIS Telecommunication Poland Sp. z o. o., usługowo-serwisowa spółka z Grupy NOKIA, zajmuje się świadczeniem wysokiej jakości usług w zakresie projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i modernizacji szerokopasmowych oraz mobilnych sieci telekomunikacyjnych na terenie całego kraju.


Swoje usługi świadczymy w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne w dziedzinie budowy sieci szerokopasmowej, dostarczane przez producentów krajowych i zagranicznych jednocześnie dostosowując je do indywidualnych potrzeb klienta Grupy NOKIA. Firma zatrudnia świetnie wyszkoloną kadrę inżynieryjnotechniczną oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników różnych specjalności. Tworząc odpowiednie zespoły realizacyjne, przygotowani jesteśmy do stawienia czoła wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się w Polsce rynku telekomunikacyjnego.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, IRIS uczestniczy w projektowaniu oraz budowie sieci światłowodowych w trzynastu regionach Polski centralnej i północno-wschodniej. Dostarczana infrastruktura sieci światłowodowych pozwoli na doprowadzenie zaawansowanych technologicznie łączy szerokopasmowych o prędkościach transmisji powyżej 100 Mb/s, do ponad 400 000 domów i ponad 1800 szkół w województwach łódzkim, świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Niezawodne, odporne na zakłócenia oraz bezpieczne włókna światłowodowe pozwolą między innymi na wielokrotnie szybszą transmisję pakietów danych o dużej objętości (np. szybsze pobieranie filmów w jakości Ultra HD oraz 4K). Planowana inwestycja obejmuje swoim zasięgiem w dużej części obszary wiejskie. (Według danych prezentowanych przez "Fibre to the Home Council Europe" w 2015 roku, jedynie 1% mieszkańców Polski była podłączona do szybkich sieci światłowodowych.) Mając szerokie doświadczenie eksperckie w zakresie realizacji tego typu rozwiązań teletechnicznych, Nokia we współpracy z IRIS zarządza wdrożeniem sieci światłowodowej (zarówno części pasywnej jak i aktywnej), co daje możliwość podłączenia szkół i budynków mieszkalnych do wysoko wydajnej sieci.

IRIS uczestniczy również w realizacji podpisanej przez Nokię największej w historii umowy GSM-R z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., której celem jest modernizacja krytycznej sieci komunikacyjnej. Jest to największy tego typu projekt w tej części Europy. W ramach tej inwestycji IRIS odpowiada za instalację i uruchomienie sieci komórkowej GSMR na około 1200 lokalizacjach (masztach wraz z infrastrukturą) wysokości od 30 do 60m oraz zaprojektowanie, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń dyspozytorskich tzw. FDS (Fixed Dispatching System) w 1500 budynkach kolejowych takich jak dyżurki i nastawnie na terenie całej Polski. Obiekty te zostaną podłączone do nowo budowanej sieci światłowodowej, która swoim zasięgiem obejmie ok 14 000 km linii kolejowych.

Realizujemy również projekty w obszarze utrzymania sieci i przyłączy indywidualnych abonentów, nadzoru oraz rozwoju sieci światłowodowej na rzecz operatorów sieci mobilnej.

Naszą Misją jest świadczenie najwyższej jakości usług
na rzecz i w imieniu Grupy NOKIA.